Horus was de zoon van Isis en Osiris, de god van de onderwereld. Toen Osiris werd gedood door zijn zwager Seth nam Horus wraak door Seth te verslaan in een hevig gevecht.

In dit gevecht rukte Seth het oog van Horus uit, dat echter door Thot, de wijze maangod werd geheeld.
Zo werd Horus opvolger van zijn vader en redder van de wereld door Seth te verslaan en het oog staat sindsdien symbool voor bescherming tegen alle onheil, het kwade.

Rechtschapenheid en gezondheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid, degelijkheid en het behoud van zuiverheid. Maakt recht wat krom is.

Het oog komt in de Egyptische geschiedenis dan ook overal terug. Het werd als amulet veel gedragen, er zijn fantastische sieraden van gemaakt. Als gids tijdens de overtocht naar de onderwereld werd het gebruikt om sarcofagen mee te beschilderen.

Wie weet wat het meegedragen afsprakenkaartje van onze praktijk voor preventieve werking heeft…….