DORNTHERAPEUTEN FRIESLAND

Shiatsu praktijk Aukje Jacobi

Aldegeasterdyk 13

9216 VN Oudega (sm)

0512- 372331 // 06 817 706 56

aukjeshiatsu@gmail.com

 

Esther van der Kamp

Sonnegaweg 7

8478 HB Sonnega

+31640281643

info@voetstudioesther.nl

www.voetstudioesther.nl

 

Body in Balance

Shirley  B.de Groot

Oude Bildtdijk 606

9079MX St. Jacobiparochie

06-13869330

shirley.degroot@hetnet.nl

 

Gerard van Seventer

Westersanning 2a

9216 XH Oudega (Sm.)

0521769007

Info@gerardvanseventer.nl

 

Erica Masselink

Hunze 133

9204 BK Drachten

0512 537301

info@elvarah.nl

www.elvarah.nl

 

Rinske Vellinga

Dr.E.Halbertsmastraat 32

8501 JX Joure

0642174187

rvellinga@live.nl

 

Corine Schoonebeek

Doniastraat 9

8934AE Leeuwarden

0623106451

c.schoonebeek2@chello.nl

 

Lianne Ros-Tigelaar

Wyger Martensstraat 8

9104 JM Damwald

0627314114

liannetigelaar@live.nl

 

Sieta de Ruiter 

Eewal 70a 

8911GV Leeuwarden 

06-13516003 

sietaderuiter@hotmail.com

 

Manuele en Healing praktijk van der Horst 

J Douwamastrjitte 17 

8495 HX  Aldeboarn

06-49614904 

pimvanderhorst@hetnet.nl

 

Frans Drost 

Zijlroede 90 

8446MX Heerenveen 

0611861144 

Fgdrost@gmail.com

 

Sandra Rensen - van der Mark 

Markeweg 62 

8398 GP Blesdijke

0624931704 

san.rensen@orendamassage.nl

 

Karin van Dooren 

Schoolpad 2 

8896JJ Hoorn Terschelling 

06-25225159 

info@massage-terschelling.nl

www.massage-terschelling.nl

 

Esther Waterlander 

Heideburen 27 

8441GL Heerenveen 

0513-624914 

info@praktijkwaterlander.nl

 

"Lycaena” Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

Tjerk Eijgelaar

Tilmaad 6

8431 TT Oosterwolde

0516-512980

eijgelaar3@ziggo.nl

 

Brigitte Paul 

Prinsenstraat 16 

8431 LB Oosterwolde

0628204650 

brpx22@hotmail.com 

 

Tabe Plantinga 

Haersma de Withstraat29 

9285 TD Buitenpost 

06-22963224 

t.plantinga@chello.nl

 

Rik Plante 

De Muonts 77 

8748 DZ Witmarsum

0517 -53 11 07 

baldandgrey@gmail.com

 

Aletta Nieboer 

Kleasterdyk 8 

8636 VC Britswert 

058 2894904 

alettanieboer@sinneflecht.nl

 

Shiatsu en manuele praktijk Susan van Asperen 

Waltawei 25 

8635 MZ Boazum 

06-14948616 

susan@van-asperen.com

 

Ben Kok 

Hondsdraf 4 

8446SP Heerenveen 

0622261313 

b.kok@live.nl

 

Heddy Willemsen 

H. Deddenstraat 13 

8395 PX Steggerda 

0561446043 

heddywillemsen@hotmail.com

www.pedicuresalonheddy.nl

 Terug naar hoofdpagina Dorn-Therapie